Hea külastaja


Soovime Teile kaunist kevadet!

Meenutades möödunut  mõtleme tulevikule.

Maaema Mess- eluterve keskkonna ja teadmiste messina:

Millist tähelepanu on osutanud Maaema mess inimesele ja mis siis sõelale on jäänud?

Maaema messidel on viimase paarikümne aasta jooksul inimesed saanud mitmekesist ja väärtuslikku informatsiooni elu kõrgematest, sügavamatest ja vaimsematest sfääridest, inimese-ja looduse terviklikkusest ja harmooniast, säästvast arengust keskkonnateadlikkuseni, tervislikust toidust looduslähedase eluviisini ning maal kasvatatud puhtast, keemiavaba toidust kuni mahepõllumajanduseni.

Tänaseks on suur internetiajastu progress, informatsiooni, asjade ja ürituste paljusus ning uuenenud poliitika toonud kaasa rahva kaugenemist looduse juurest, suures osas lahkumist maalt, kui ka Eesti inimeste lahkumist riigist. Maa on nüüd puhanud ja vajab uuesti elustamist, uuel tasemel koos uuenenud teadmistega edasiminekut. Meil on lootust, et uus poliitika seda soosib. Seepärast ka meie oleme valvsad ja oleme olemas.

Meid aitab tugevdada ja koos hoida ikka seesama vana teadmine, et inimeste elujõud ja tervis tuleb maast ja sellega tegelemisest.Endine koolkond on lahkumas ja noorematele on vaja õpetada iidseid tarkusi ja välja tuua ka uusi teadmisi.Seepärast soovib Maaema mess jätkata ja teha koostööd noorte teadlastega, aianduse-ja maaelu praktikutega, öko-ja maakondadega ning seltsidega ja neil selles tegevuses osaledes viia õpetused praktiliste ettenäitamisteni.Arutelud on videokonverentsi või messi korralduses.

Seniks on ligikaudu 1000 esinejat esinenud Maaema messide temaatilistel konverentsidel 20. aasta jooksul ning andnud oma panuse Eesti rahva eneseharimise- ja täiendamise teele.
Meil on olnud õnne, et salvestada filmilindile enamust messidel toimunust Maaema messi arhiivis. Maaema messi mälestused on ajaloolises mõistes rahvakultuur ja teadmised. Igalühel neist ja nendes on oma iva õpetustes elu-ja maailmapildi kujundamisel ja töös. Soovime need avaldada ja kõigile kättesaadavaks muuta. Peagi valmib ja ilmub Teie ette uuenenud Maaema messi kodulehekülg www.maaema.ee

Alustasime Maaema messidest filmide valmistamist ja välja andmist 2015. aastal. Tänaseks on ilmunud ja www.youtube.ee kanalil vaadatavad on:
1. "Maaema Mess"- 20. aastat tervist ja teadmisi.
2. Maaema Sõbrapäev 2015.
3. Mõned üksikud loengud.
Järgnevad filmid on planeeritud Gunnar Aarma ja August Loopmanni loengutest.

Maaema MTÜ võtab vastu uusi tegevliikmeid. Avaldused palume saata aadressil: info@maaema.ee
Saagu teoks meie head algatused ja jätkugu koostöö eluterve keskkonna säilimisel.
Maaema messide korraldustiim